Учебен план

Финанси, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2015

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA503 Управленско счетоводство З 6
2 BA505 Контролинг З 6
3 BA515 Финансов инженеринг З 6
4 BA517 Европейски и международни стандарти за качество З 6
5 BA522 Национални счетоводни стандарти и международни счетоводни стандарти З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA504 Управленски игри и симулации З 6
2 BA507 Управленска икономика З 6
3 BA508 Финансови стратегии на Европейския съюз З 6
4 BA518 Независим финансов контрол З 6
5 BA526 Бюджет и бюджетна политика на Европейския съюз З 6

Основна схема на учебния план
Учебни дисциплини 60 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна