Учебен план

Бизнес администрация (Международен бизнес), Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2015

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA361 Международен бизнес - регионални практики З 6
2 BA414 Международни валутно-финансови отношения З 6
3 BA517 Европейски и международни стандарти за качество З 6
4 BA761 Управление на услугите З 6
5 BA763 Стратегически маркетинг в международния бизнес З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA444 Управление на иновациите и инвестициите З 6
2 BA507 Управленска икономика З 6
3 BA762 Глобални икономически проблеми З 6
4 BA764 Управленски информационни системи З 6
5 BA766 Бизнес лидерство и етика З 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.