Учебен план

Маркетинг и дигитални комуникации, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2015

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA331 Маркетингови изследвания и маркетингова информационна система З 6
2 BA435 Управление на продажбите З 6
3 BA763 Стратегически маркетинг в международния бизнес З 6
4 BA765 Електронна търговия З 6
5 IT505 Оптимизация на сайтове за търсачки З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA402 Делови игри З 6
2 BA431 Международен маркетинг З 6
3 BA536 Web маркетинг на взаимовръзките З 6
4 BA764 Управленски информационни системи З 6
5 BA768 Маркетинг в социалните мрежи и онлайн метрики З 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.