Учебен план

Приложна информатика и мултимедия, Редовно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2014

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS117 Основи на компютърната техника и програмирането З 5
2 EN103 Техническо и компютърно документиране З 6
3 LN112 Английски език З -
4 MA101 Висша математика І З 7
5 MA103 Дискретна математика З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS102 Web технологии и приложения З 6
2 CS104 Програмиране З 7
3 EN104 Електротехника и електроника З 6
4 LN112 Английски език З 12
5 MA102 Висша математика ІІ З 7
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM313 Бизнес комуникации З 3
2 CS203 Обектно ориентирано програмиране З 6
3 CS331 Обработка на векторни и растерни изображения в роботиката З 6
4 EN313 Компютърни архитектури З 6
5 MA201 Висша математика ІІІ З 7
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 BA206 Икономика З 6
2 CS202 Операционни системи З 6
3 CS204 Бази от данни З 6
4 CS206 Изкуствен интелект З 5
5 CS216 Практикум по моделиране З 3
6 CS426 Мултимедийни технологии З 4
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS325 Анализ и проектиране на бази от данни и знания З 6
2 CS333 Медии и креативност З 4
3 CS412 Съвременни информационни системи З 4
4 EN423 Компютърни мрежи и комуникации З 6
5 ST301 Вероятности и статистика З 6
6 CS314 Unix операционни системи И 4
7 CS531 Електронен бизнес И 4
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS208 Компютърна графика З 6
2 CS312 Програмиране на Java З 6
3 CS334 Разработка и дизайн на компютърни игри З 5
4 EN302 Микропроцесорна техника З 7
5 CS428 Интернет на нещата И 5
6 EN415 Контрол и диагностика на компютърни системи И 6
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS323 Обобщени мрежи З 4
2 CS415 Мрежово програмиране З 6
3 CS431 Дизайн на потребителски интерфейс З 4
4 CS433 Цифрова аудио и видео обработка З 4
5 EN411 Кодиране и защита на информацията З 6
6 EN417 Компютърно проектиране на технологични системи З 6
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS313 Бизнес информационни системи З 6
2 CS315 WWW програмиране З 4
3 CS417 Приложни софтуерни технологии З 6
4 CS432 3D моделиране и анимация З 4
5 MA302 Числени методи З 4

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 224 кредита
Избираеми дисциплини 19 кредита
Държавен изпит 10 кредита
Общо за степента 253 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.