Учебен план

Връзки с обществеността, Редовно, Бакалавър (след средно образование), випуск 2014

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM101 Теория на комуникациите З 6
2 CM103 Езикова култура З 7
3 PS101 Психология З 6
4 SO201 Демокрация и права на човека З 5
5 LN112 Английски език І И -
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM102 Речева комуникация З 6
2 CM107 Глобализация и комуникации З 3
3 CM111 Теория и история на връзките с обществеността З 5
4 IT102 Информационни технологии З 4
5 SO102 Социология З 6
6 LN112 Английски език І И 12
3 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM201 Реторика З 6
2 CM205 Съвременен български език І З 6
3 CM222 Пресжурналистика З 6
4 PS501 Психология на личността З 6
5 LN212 Английски език ІІ И -
4 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM202 Теория и практика на текста З 6
2 CM303 Съвременен български език ІІ З 6
3 CM323 Журналистически жанрове З 4
4 CM326 Учебна журналистическа практика (преса) З 3
5 PS202 Социална психология З 5
6 LN212 Английски език ІІ И 12
5 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM307 Комуникационни стратегии и тактики З 4
2 CM313 Бизнес комуникация З 6
3 CM317 Туристически дестинации в България З 3
4 CM318 Професионална етика З 4
5 CM319 Летен едномесечен стаж І З 5
6 CM331 Събитиен мениджмънт З 3
7 IT401 Мултимедийни технологии З 5
6 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM221 Техника на говора З 4
2 CM312 Общуване с медиите З 5
3 CM314 Практикум по връзки с обществеността З 4
4 CM315 Реклама и планиране на рекламна кампания З 5
5 PS302 Психолингвистика З 6
6 ST302 Въведение в статистиката З 6
7 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM301 Политика и медии З 3
2 CM401 Стилистика З 5
3 CM405 Информационна компетентност в комуникациите З 6
4 CM410 Летен едномесечен стаж ІІ З 5
5 CM413 Комуникативни умения - радио и телевизия З 5
6 BA331 Маркетингови изследвания И 3
7 CM403 Разработване на дипломен проект И 3
8 CM415 Разработване на проекти И 3
9 CM420 Политически PR и предизборна кампания И 3
8 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM404 Онлайн комуникации и социални мрежи З 3
2 CM414 Изграждане на имидж З 4
3 CM417 Протокол и етикет З 3
4 CM418 Практикум по връзки с обществеността ІІ З 3
5 CM432 Регионални медии и PR комуникации З 4
6 CM323 Журналистически жанрове И 3
7 CM416 PR проучване и оценка И 3
8 CM424 Посредничество при конфликти И 3

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 197 кредита
Избираеми дисциплини 45 кредита
Държавен изпит
Защита на дипломна работа
10 кредита
Общо за степента 252 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.