Учебен план

Информационна сигурност, Съботно-неделно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2014

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS591 Основни модели при проектиране на компютърни мрежи З 6
2 CS593 Планиране и изграждане на компютърни мрежи З 6
3 CS595 Управление и контрол на информационната сигурност З 6
4 CS597 Криптография и кодове за защита З 6
5 CS599 Сигурност в бази от данни З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CS590 Маршрутизация в компютърните мрежи З 6
2 CS592 Маршрутизиращи протоколи в компютърните мрежи З 6
3 CS594 Информационна сигурност в Интернет З 6
4 CS596 Разработване на сигурни приложения З 6
5 CS598 Стандарти и нормативни документи за информационна сигурност З 6

Основна схема на учебния план
Учебни дисциплини 60 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна