Учебен план

Стратегически комуникации и медия мениджмънт, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2013

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM433 Медия мениджмънт З 6
2 CM545 Комуникации и манипулации З 6
3 CM571 Репутационен мениджмънт З 6
4 CM573 Стратегически комуникации З 6
5 CM575 Комуникации при кризи З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 CM512 Корпоративен имидж З 6
2 CM544 Научноизследователски методи З 3
3 CM572 Брандинг и реклама З 9
4 CM574 Измерване и оценка на ефекта З 6
5 CM576 Проект З 6

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.