Учебен план

Публична администрация, Задочно, Магистър (едногодишен курс на обучение), випуск 2013

1 семестър
дисциплинастатускредити
1 AD505 Регионално управление на културата и образованието З 8
2 AD511 Правна рамка на опазване на морската среда З 8
3 AD525 Финансиране на национални и регионални проекти З 8
4 BA517 Европейски и международни стандарти за качество З 6
2 семестър
дисциплинастатускредити
1 AD508 Териториалноустройствено планиране и развитие З 8
2 AD510 Актуални проблеми на системата ГРАОН З 8
3 BA508 Финансови стратегии на Европейския съюз З 6
4 IT504 Компютризация на административния документооборот З 8

Легенда: З = Задължителна, И = Избираема, Ф = Факултативна

Основна схема на учебния план

Задължителни дисциплини 60 кредита
Избираеми дисциплини 0 кредита
Защита на дипломна работа 15 кредита
Общо за степента 75 кредита

Основната схема на учебния план предвижда натрупване на 60 кредита за учебна година, по 30 на семестър, придобивани от задължителни и избираеми дисциплини.

Факултативните дисциплини се изучават по желание, те са допълнителни и кредитите от тях са над кредитите, придобивани по основната схема на учебния план, и не ги заменят.

Кредити от двусеместриални учебни курсове се придобиват след успешно приключване на целия курс.