Учебен отдел

Център по юридически науки
Станка Мирчева

БСУ, стая 20, 056 900 420 и 056 900 450, mircheva@bfu.bg

Център по икономически и управленски науки
Тонка Троева

БСУ, стая 20, 056 900 421 и 056 900 422, toni@bfu.bg

Център по информатика и технически науки
Златина Николова

БСУ, стая 21, 056 900 424 и 056 900 454, nikolovazl@bfu.bg

Център по хуманитарни науки
Добринка Кирова

БСУ, стая 21, 056 900 423 и 056 900 453, dobi@bfu.bg

Обратно към предходната страница