Учебен отдел

Работно време: от 9.00 ч. до 16.00 ч. без прекъсване

Началник
Дарина Димитрова

БСУ, стая 26, 056 900 426, darina@bfu.bg

Център по юридически науки
Станка Мирчева

БСУ, стая 20, 056 900 420, mircheva@bfu.bg

Център по икономически и управленски науки
Тонка Троева

БСУ, стая 20, 056 900 421, toni@bfu.bg

Център по информатика и технически науки
Златина Николова

БСУ, стая 21, 056 900 454, nikolovazl@bfu.bg

Център по хуманитарни науки
Добринка Кирова

БСУ, стая 21, 056 900 453, dobi@bfu.bg

Прием на студенти
Ваня Абаджиева

БСУ, стая 19, 056 900 449, vpetrova@bfu.bg

Технически сътрудник
Ивелина Андреева

БСУ, стая 22, 056 900 417, iandreeva@bfu.bg

Обратно към предходната страница