Академичен календар

І. Занятията на студентите през уч. 2018-2019 г. да се проведат в следния годишен учебен график:

Зимен семестър Редовно обучение Задочно обучение
Учебни (очни) занятия 01.10.2018 г. – 15.12.2018 г. 17.09.2018 г. – 28.10.2019 г.
Редовна изпитна сесия 12.01.2019 г. – 23.02.2019 г. 20.10.2018 г. – 09.02.2019 г.
Поправителна сесия 25.02.2019 г. – 17.03.2019 г. 26.01.2019 г. – 17.03.2019 г.
Летен семестър - -
Учебни (очни) занятия 18.03.2019 г. – 02.06.2019 г. 25.02.2019 г. – 07.04.2019 г.
Редовна изпитна сесия 03.06.2019 г. - 30.06.2019 г. 30.03.2019 г. – 09.06.2019 г.
Поправителна сесия 01.07.2019 г. – 14.07.2019 г. 03.06.2019 г. – 14.06.2019 г.
Допълнителна сесия 02.09.2019 г. – 06.10.2019 г. 02.09.2019 г. – 06.10.2019 г.

ІІ. Очните занятия на първи курс, задочно обучение да започнат не по-рано от 25.09.2018 г.

ІІІ. За студентите от ІV курс, бакалавърски програми, летният семестър да се проведе както следва:

Летен семестър Редовно обучение Задочно обучение
Учебни (очни) занятия 18.03.2019 г. – 12.05.2019 г. 25.02.2019 г. – 07.04.2019 г.
Редовна изпитна сесия 13.05.2019 г. - 02.06.2019 г. 30.03.2019 г. – 02.06.2019 г.
Поправителна сесия 03.06.2019 г. – 14.06.2019 г. 13.05.2019 г. – 14.06.2019 г.
Допълнителна сесия 15.06.2019 г. – 14.07.2019 г. 15.06.2019 г. – 14.07.2019 г.

ІV. Държавните изпитни сесии за студентите от редовно и задочно обучение, бакалавърски програми да се проведат както следва:

Държавна изпитна сесия за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" Записване за държавен изпит Период на сесията
Зимна държавна изпитна сесия 26.11.2018 г. – 07.12.2019 г. 10.12.2018 г. – 13.12.2019 г.
Пролетна държавна изпитна сесия 05.03.2019 г. - 08.03.2019 г. 11.03.2019 г. – 14.03.2019 г.
Лятна държавна изпитна сесия 08.07.2019 г. – 12.07.2019 г. 15.07.2019 г. – 18.07.2019 г.
Есенна държавна изпитна сесия 02.09.2019 г. – 05.09.2019 г. 09.09.2019 г. – 12.09.2019 г.

V. Държавните изпити за спец. „Право” да се провеждат по допълнителен график, съгласно учебния план на специалността.

VI. Коледната ваканция в периода от 16.12.2018 г. до 05.01.2019 г. и официалните празници са неприсъствени дни и в тях не се планират учебни занятия и други събития.

Предходна страница