Академичен календар

І. Занятията на студентите през уч. 2020-2021 г. да се проведат със следния годишен график:

Зимен семестър Редовно обучение Задочно обучение
Учебни (очни) занятия 05.10.2020г. – 19.12.2020г. 28.09.2020г. – 31.10.2020г.
Редовна изпитна сесия 16.01.2021г. – 27.02.2021г. 31.10.2020г. – 27.02.2021г.
Поправителна сесия 20.02.2021г. – 13.03.2021г. 20.02.2021г. – 13.03.2021г.
Летен семестър - -
Учебни (очни) занятия 15.03.2021г. – 30.05.2021г. 15.03.2021г. – 11.04.2021г.
Редовна изпитна сесия 31.05.2021г. – 27.06.2021г. 10.04.2021г. – 27.06.2021г.
Поправителна сесия 28.06.2021г. – 11.07.2021г. 28.06.2021г. – 11.07.2021г.
Допълнителна сесия 30.08.2021г. – 10.10.2021г. 30.08.2021г. – 10.10.2021г.

ІІ. За студентите от ІV курс, бакалавърски програми летният семестър да се проведе както следва:

Летен семестър Редовно обучение Задочно обучение
Учебни (очни) занятия 15.03.2021г. – 09.05.2021г. 15.03.2021г. – 04.04.2021г.
Редовна изпитна сесия 10.05.2021г. – 30.05.2021г. 10.04.2021г. – 30.05.2021г.
Поправителна сесия 31.05.2021г. – 13.06.2021г. 31.05.2021г. – 13.06.2021г.
Допълнителна сесия 14.06.2021г. – 11.07.2021г. 14.06.2021г. – 11.07.2021г.

ІII. Държавните изпитни сесии за редовно и задочно обучение да се проведат както следва:

Държавна изпитна сесия Записване за държавен изпит Период на сесията
Зимна сесия 24.11.2020г. – 26.11.2020г. 09.12.2020г. – 11.12.2020г.
Пролетна сесия 01.03.2021г. – 04.03.2021г. 09.03.2021г. – 11.03.2021г.
Лятна сесия 06.07.2021г. – 08.07.2021г. 13.07.2021г. – 15.07.2021г.
Есенна сесия 07.09.2021г. – 09.09.2021г. 14.09.2021г. – 16.09.2021г.

IV. Държавните изпитни сесии за спец. „Право” да се проведат по допълнителен график, съгласно учебния план на специалността и държавните изисквания.

V. Коледната ваканция в периода от 21.12.2020 г. до 08.01.2021 г. и официалните празници са неприсъствени дни и в тях не се планират учебни занятия и други събития.

Обратно към предходната страница