Академичен календар

І. Учебната 2022-2023 г. да се проведе със следния годишен график:

Зимен семестър Редовно обучение Задочно обучение Дистанционно обучение
Учебни дейности 03.10.2022 г. – 18.12.2022 г. 26.09.2022 г. – 30.10.2022 г. 03.10.2022 г. – 18.12.2022 г.
Редовна изпитна сесия 14.01.2023 г. – 26.02.2023 г. 29.10.2022 г. – 26.02.2023 г. 14.01.2023 г. – 26.02.2023 г.
Поправителна сесия 18.02.2023 г. – 12.03.2023 г. 18.02.2023 г. – 12.03.2023 г. 18.02.2023 г. – 12.03.2023 г.
Летен семестър Редовно обучение Задочно обучение Дистанционно обучение
Учебни дейности 13.03.2023 г. – 28.05.2023 г. 13.03.2023 г. – 09.04.2023 г. 13.03.2023 г. – 28.05.2023 г.
Редовна изпитна сесия 29.05.2023 г. - 25.06.2023 г. 08.04.2023 г. – 25.06.2023 г. 29.05.2023 г. – 25.06.2023 г.
Поправителна сесия 26.06.2023 г. – 09.07.2023 г. 26.06.2023 г. – 09.07.2023 г. 26.06.2023 г. – 09.07.2023 г.
Допълнителна сесия 02.09.2023 г. - 08.10.2023 г. 02.09.2023 г. - 08.10.2023 г. 02.09.2023 г. - 08.10.2023 г.

*Учебните дейности за редовно и задочно обучение включват: лекции, упражнения, консултации, самостоятелна работа и текущо оценяване, а за дистанционно обучение - консултации, самостоятелна работа с електронни учебни ресурси и текущо оценяване.

 

ІІ. За ІV курс, ОКС "бакалавър" летният семестър да се проведе както следва:

Летен семестър Редовно обучение Задочно обучение Дистанционно обучение
Учебни дейности 13.03.2023 г. – 07.05.2023 г. 13.03.2023 г. – 09.04.2023 г.  
Редовна изпитна сесия 08.05.2023 г. - 28.05.2023 г. 08.04.2023 г. – 28.05.2023 г.  
Поправителна сесия 29.05.2023 г. – 11.06.2023 г. 29.05.2023 г. – 11.06.2023 г.  
Допълнителна сесия 12.06.2023 г. - 09.07.2023 г. 12.06.2023 г. - 09.07.2023 г.  

 

ІII. Държавните изпитни сесии да се проведат както следва:

Държавна изпитна сесия Записване за държавен изпит Период на сесията
Зимна сесия 22.11.2022 г. – 25.11.2022 г. 13.12.2022 г. – 15.12.2022 г.
Пролетна сесия 27.02.2023 г. - 02.03.2023 г. 07.03.2023 г. – 10.03.2023 г.
Лятна сесия 03.07.2023 г. – 06.07.2023 г. 11.07.2023 г. – 13.07.2023 г.
Есенна сесия 04.09.2023 г. - 07.09.2023 г. 12.09.2023 г. – 14.09.2023 г.

IV. Държавните изпитни сесии за спец. „Право” да се проведат по допълнителен график, съгласно учебния план на специалността и държавните изисквания.

V. Коледната ваканция в периода от 19.12.2022 г. до 08.01.2023 г. и официалните празници са неприсъствени дни, по време на които не се планират учебни занятия и други събития.