Проверка на кандидатстудентски работи

Бургаският свободен университет информира кандидат-студентите, че приемният ден, в който могат да се запознаят с аргументите, обосноваващи поставените оценки на конкурсните изпити от сесията през месец март е:

21 март 2018 г. (сряда) от 14:00 до 15:00 часа в стая 503 на БСУ.

БСУ © 2018