Проверка на кандидатстудентски работи

Бургаският свободен университет информира кандидат-студентите, че приемният ден, в който могат да се запознаят с аргументите, обосноваващи поставените оценки на конкурсните изпити от сесията през месец септември е:

13 септември 2017 г. (сряда) от 11:00 до 12:00 часа в стая 25 на БСУ.

БСУ © 2017