Кандидатстуденти

Проверка на резултати от изпити

Търсене

Информация: Всички полета от електронният формуляр са задължителни.

Проверка на кандидатстудентски работи
Бургаският свободен университет информира кандидат-студентите, че приемният ден, в който могат да се запознаят с аргументите, обосноваващи поставените оценки на конкурсните изпити от сесията през месец юни е: 20 юни 2018 г. (сряда) от 11:00 до 12:00 часа в стая 503 на БСУ.