График за провеждане на занятията на специализантите от курса за придобиване на професионална квалификация "Учител по математика" 
дата дисциплина преподавател час зала
11.11.2017 г. Педагогика проф. д-р Алексиева 9-17 113
12.11.2017 г. Педагогика проф. д-р Алексиева 9-17 113
26.11.2017 г. Психология доц.д-р Балтаджиева 9-17 105
27.11.2017 г. Психология доц.д-р Балтаджиева 9-17 105
02.12.2017 г. Приобщаващо образование доц.д-р Дерижан 9-17 113
13.01.2018 г. Методика I ч. (Училищен курс по алгебра) доц.д-р Николова 9-13 30
20.01.2018 г. Методика I ч. (Училищен курс по алгебра) доц.д-р Николова 9-18 30
21.01.2018 г. Методика I ч. (Училищен курс по алгебра) доц.д-р Николова 9-18 30
03.02.2018 г. Психология - ИЗПИТ доц.д-р Балтаджиева 10.00 431
03.02.2018 г. Методика II ч. (Училищен курс по анализ) доц.д-р Георгиева 11-19 30
04.02.2018 г. Методика II ч. (Училищен курс по анализ) доц.д-р Георгиева 9-19 30
10.02.2018 г. Методика I ч.  - ИЗПИТ доц.д-р Николова 14.00 29
17.03.2018 г. Теория на числата чл.к.проф.д.м.н. Атанасов 9-16 418
18.03.2018 г. Теория на числата чл.к.проф.д.м.н. Атанасов 9-15 418
24.03.2018 г. Методика II ч. (Училищен курс по анализ) и ИЗПИТ доц.д-р Георгиева 8-15 30
21.04.2018 г. Училищно законодателство, администрация и икономика на образованието проф.Борисова 09.00-14.00
14.00-16.00
428
428
22.04.2018 г. Училищно законодателство, администрация и икономика на образованието проф.Борисова 09.00-16.00
428
12.05.2018 г. Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда доц.д-р Желева 09.00-14.00
14.00-16.00
428
428
13.05.2018 г. Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда доц.д-р Желева 09.00-16.00
428
19.05.2018 г. ТЕОРИЯ НА ЧИСЛАТА - ИЗПИТ чл.к.проф.д.м.н. Атанасов 10.00 418
09.06.2018 г. Методика III ч.  доц.д-р Николова
доц.д-р Георгиева
09.00-13.00
13.00-18.00
431
10.06.2018 г. Методика III ч.  доц.д-р Николова
доц.д-р Георгиева
09.00-14.00
14.00-18.00
431
16.06.2018 г. Информационни технологии в управление на образованието проф.Борисова
Иванка Янкова
9.00 - 17.00 011
17.06.2018 г. Информационни технологии в управление на образованието проф.Борисова
Иванка Янкова
09.00-16.00
011
23.06.2018 г. Методика на обучението по математика доц. Нинова 09.00-16.00
30
24.06.2018 г. Методика на обучението по математика доц. Нинова 09.00-16.00
30
Възможно е в графика да настъпят промени.
 За промени проверявайте една седмица преди обявените дати.
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВТОРИ СЕМЕСТЪР - 12-16.03.2018 г.