График на учебните часове

по  Текуща педагогическа практика

Дата

Тема

Клас

Преподавател

Час

10.04

Окръжност, описана около триъгълник

8

Стоянова

1,2,3,4

11.04

Подобни триъгълници. Признаци за подобни триъгълници

11

Събева

2,3,4,5,6

12.04

Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник

9

Стоянова

1,2

13.04

Питагорова теорема

9

Стоянова

1,2

16.04

Вписана окръжност в триъгълник

8

Стоянова

1,2,3,4

16.04

Свойства на подобието

11

Събева

1,2,3,4,5

17.04

Упражнение върху вписана окръжност

8

Стоянова

1,2,3,4

18.04

Зависимости в правоъгълен триъгълник

11

Събева

2,3,4,5,6

18.04

Външно вписани окръжности

8

Стоянова

1,2,3,6

20.04

Решаване на равнобедрен триъгълник и равнобедрен трапец

9

Стоянова

1,2

23.04

Ортоцентър. Забележителни точки в триъгълник

8

Стоянова

1,2,3,4

25.04

Вписан и описан четириъгълник

11

Събева

2,3,4,5,6

30.04

Синусова и косинусова теорема

11

Събева

1,2,3,4,5