График на учебните часове по Текуща педагогическа практика

Дата

Тема

Клас

Предмет

Преподавател

Час

10.04

9 кл. Анализ на данни в ЕТ и визуализиране на резултати чрез диаграми

 

10 кл. Форматиране на НТМL документ

9 б

9 а

 

 

10 б

ИТ

ИТ

 

 

ИТ

Янкова, Костова,

 

 

Ганчева

4, 5, 7

11.04

Форматиране на НТМL документ

10 а

ИТ

Костова, Ганчева

3

12.04

9 кл. Обобщение разклонени алгоритми

 

 

10 кл. Форматиране на НТМL документ

9 в

9 а

9 б

 

10 в

 

Информатика

Информатика

 

 

ИТ

 

Петров, Костова,

 

 

Ганчева,

1,2, 3, 4, 6, 7

13.04

9 кл. Анализ на данни в ЕТ и визуализиране на резултати чрез диаграми

8 кл. Разработване на уебсайт в екип. Избор на тема. Формиране на екип

9 в

 

 

8 б

ИТ

 

 

ИТ

Костова, Янкова

3, 4

16.04

8 кл. Разработване на уебсайт в екип. Избор на тема. Формиране на екип

8 в

8 а

8 г

ИТ

ИТ

Костова, Янкова

2, 3, 4

17.04

9 кл. Специализирани функции

 

НТМL документ – списъци, таблици

9 б

9 а

10 б

ИТ

ИТ

ИТ

Янкова, Костова, Ганчева

4, 5, 7

18.04

НТМL документ – списъци, таблици

10 а

ИТ

Костова, Ганчева

3

19.04

9 кл. Оператори за цикъл. Видове

 

НТМL документ – списъци, таблици

9 в

9 а

9 б

10 в

 

Информатика

Информатика

Информатика

ИТ

 

Петров, Костова,

 

Ганчева,

 

1,2, 3, 4, 6, 7

 

5

20.04

9 кл. Специализирани функции

8 кл. Разработване на уебсайт в екип. Избор на тема. Формиране на екип

9 в

8 б

ИТ

ИТ

Костова, Янкова

3, 4

23.04

8 кл. Разработване на уебсайт в екип. Планиране на проект

8 в

8 а

8 г

ИТ

ИТ

Костова, Янкова

2, 3, 4

24.04

9 кл. Специализирани функции

 

НТМL документ – работа с таблици

9 б

9 а

10 б

ИТ

ИТ

ИТ

Янкова, Костова, Ганчева

4, 5, 7

25.04

НТМL документ – работа с таблици

10 а

ИТ

Костова, Ганчева

3

26.04

9 кл. Оператори за цикъл. Видове

 

 

НТМL документ – работа с таблици

9 в

9 а

9 б

 

10 в

 

Информатика

Информатика

 

 

ИТ

 

Петров, Костова,

 

 

Ганчева,

 

1,2, 3, 4, 6, 7

 

 

5

 

27.04

9 кл. Специализирани функции

8 кл. Разработване на уебсайт в екип. Планиране на проект

9 в

8 б

ИТ

ИТ

Костова, Янкова

3, 4

30.04

Разработване на уебсайт в екип. Реализация на проект

8 в

8 а

8 г

ИТ

ИТ

Костова, Янкова

2, 3, 4