График за провеждане на занятията на специализантите от курса за придобиване на професионална квалификация "Учител по математика" 
дата дисциплина преподавател час зала
11.11.2017 г. Педагогика проф. д-р Алексиева 9-17 113
12.11.2017 г. Педагогика проф. д-р Алексиева 9-17 113
26.11.2017 г. Психология доц.д-р Балтаджиева 9-17 105
27.11.2017 г. Психология доц.д-р Балтаджиева 9-17 105
02.12.2017 г. Приобщаващо образование доц.д-р Дерижан 9-17 113
13.01.2018 г. Методика I ч. (Училищен курс по алгебра) доц.д-р Николова 9-13 30
20.01.2018 г. Методика I ч. (Училищен курс по алгебра) доц.д-р Николова 9-18 30
21.01.2018 г. Методика I ч. (Училищен курс по алгебра) доц.д-р Николова 9-18 30
03.02.2018 г. Психология - ИЗПИТ доц.д-р Балтаджиева 10.00 431
03.02.2018 г. Методика II ч. (Училищен курс по анализ) доц.д-р Георгиева 11-19 30
04.02.2018 г. Методика II ч. (Училищен курс по анализ) доц.д-р Георгиева 9-19 30
10.02.2018 г. Методика I ч.  - ИЗПИТ доц.д-р Николова 14.00 29
10.03.2018 г. Теория на числата чл.к.проф.д.м.н. Атанасов 9-16 30
11.03.2018 г. Теория на числата чл.к.проф.д.м.н. Атанасов 9-15 30
24.03.2018 г. Методика II ч. (Училищен курс по анализ) и ИЗПИТ доц.д-р Георгиева 8-15 30
Възможно е в графика да настъпят промени.
 За промени проверявайте една седмица преди обявените дати.
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВТОРИ СЕМЕСТЪР - 12-16.03.2018 г.