График за провеждане на занятията на специализантите от курса за придобиване на професионална квалификация "Учител по информатика и информационни технологии" 
дата дисциплина преподавател час зала
11.11.2017 г. Педагогика проф. д-р Алексиева 9-17 113
12.11.2017 г. Педагогика проф. д-р Алексиева 9-17 113
26.11.2017 г. Психология доц.д-р Балтаджиева 9-17 105
27.11.2017 г. Психология доц.д-р Балтаджиева 9-17 105
02.12.2017 г. Приобщаващо образование доц.д-р Дерижан 9-17 113
03.12.2017 г. Психология на общуването доц.д-р Балтаджиева 9-17 113
27.01.2018 ч. Педагогическа диагностика проф. д-р Алексиева 9-16 105
28.01.2018 ч. Педагогическа диагностика проф. д-р Алексиева 9-15 105
03.02.2018 г. Психология - ИЗПИТ доц.д-р Балтаджиева 10-15 431
28.02.2018 г. Педагогическа диагностика - ИЗПИТ проф. д-р Алексиева 16.00 30
23.03.2018 г. Методика I (Методика на обучението по информатика) доц.д-р Брънекова 15.00-18.00 111
24.03.2018 г. Методика I (Методика на обучението по информатика) доц.д-р Брънекова 9.00-18.00 28
25.03.2018 г. Методика II Училищен курс по информатика и информационни технологии) доц.д-р Брънекова 9.00-18.00 111
Възможно е в графика да настъпят промени.
 За промени проверявайте една седмица преди обявените дати.
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВТОРИ СЕМЕСТЪР - 12-16.03.2018 г.