График за провеждане на занятията на специализантите от курса за придобиване на професионална квалификация "Учител по икономически дисциплини" 
дата дисциплина преподавател час зала
11.11.2017 г. Педагогика проф. д-р Алексиева 9-17 113
12.11.2017 г. Педагогика проф. д-р Алексиева 9-17 113
25.11.2017 г. Психология доц.д-р Балтаджиева 9-17 105
26.11.2017 г. Психология доц.д-р Балтаджиева 9-17 105
02.12.2017 г. Приобщаващо образование доц.д-р Дерижан 9-17 113
03.12.2017 г. Психология на общуването доц.д-р Балтаджиева 9-17 113
27.01.2018 г. Педагогическа диагностика проф. д-р Алексиева 9-16 105
28.01.2018 г. Педагогическа диагностика проф. д-р Алексиева 9-15 105
Възможно е в графика да настъпят промени.
 За промени проверявайте една седмица преди обявените дати.