Контакт с учебен отдел

Център по юридически науки

Станка Мирчева и Лазарина Георгиева
стая 20, тел. 056 900 420 и 056 900 450, lazy@bfu.bg, mircheva@bfu.bg

Център по икономически и управленски науки

Тонка Троева и Мариана Атанасова
стая 21, тел. 056 900 421 и 056 900 422, toni@bfu.bg, mariana@bfu.bg

Център по информатика и технически науки

Златина Николова и Милена Жечева
стая 24, тел. 056 900 424 и 056 900 454, nikolovazl@bfu.bg, m_jecheva@bfu.bg

Център по хуманитарни науки

Теменуга Патърова и Добринка Кирова
стая 23, тел. 056 900 423 и 056 900 453, nusha@bfu.bg, dobi@bfu.bg

БСУ © 2009-2017