Академичен календар 2017-2018

І. Занятията на студентите през уч. 2017-2018 г. да се проведат в следния годишен учебен график:

Зимен семестър
Редовно обучение
Задочно обучение
Учебни (очни) занятия
02.10.2017г. – 16.12.2017г.
08.09.2017г. – 28.10.2017г.
Редовна изпитна сесия
13.01.2018г. – 24.02.2018г.
21.10.2017г. – 10.02.2018г.
Поправителна сесия
26.02.2018г. – 18.03.2018г.
27.01.2018г. – 18.03.2018г.
Летен семестър
-
-
Учебни (очни) занятия
19.03.2018г. – 03.06.2018г.
26.02.2018г. – 05.04.2018г.
Редовна изпитна сесия
04.06.2018г. – 01.07.2018г.
31.03.2018г. – 10.06.2018г.
Поправителна сесия
02.07.2018г. – 15.07.2018г.
02.06.2018г. – 01.07.2018г.
Допълнителна сесия
03.09.2018г. – 05.10.2018г.
03.09.2018г. – 05.10.2018г.

ІІ. Очните занятия на първи курс, задочно обучение да започнат не по-рано от 20.09.2017 г.

ІІІ. За студентите от ІV курс, бакалавърски програми, летният семестър да се проведе както следва:

Летен семестър
Редовно обучение
Задочно обучение
Учебни (очни) занятия
19.03.2018г. – 13.05.2018г.
26.02.2018г. – 05.04.2018г.
Редовна изпитна сесия
14.05.2018г. – 03.06.2018г.
14.04.2018г. – 03.06.2018г.
Поправителна сесия
04.06.2018г. – 17.06.2018г.
19.05.2018г. – 17.06.2018г.
Допълнителна сесия
18.06.2018г. – 15.07.2018г.
18.06.2018г. – 15.07.2018г.

ІV. Държавните изпитни сесии за студентите от редовно и задочно обучение, бакалавърски програми да се проведат както следва:

Държавна изпитна сесия за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"
Записване за държавен изпит
Период на сесията
Зимна държавна изпитна сесия
27.11.2017г. – 08.12.2017г.
11.12.2017г. – 15.12.2017г.
Пролетна държавна изпитна сесия
05.03.2018г. – 09.03.2018г.
12.03.2018г. – 16.03.2018г.
Лятна държавна изпитна сесия
09.07.2018г. – 13.07.2018г.
16.07.2018г. – 22.07.2018г.
Есенна държавна изпитна сесия
03.09.2018г. – 07.09.2018г.
10.09.2018г. – 14.09.2018г.

V. Държавните изпити за спец. „Право” да се провеждат по допълнителен график, съгласно учебния план на специалността.

VІ. Официалните празници: 6 септември 2017 г. (сряда) - Ден на съединението на България; 22 септември 2017 г. (петък) - Ден на независимостта на България; 1 ноември 2017 г. (сряда) - Ден на народните будители; 8 декември 2017 г. (петък) - Ден на българската студентска младеж; 18.12.2017 г. – 01.01.2018 г., вкл. – Коледна ваканция; 3 март 2018 г. (събота) - Ден на освобождението на България; 6, 7, 8 и 9 април 2018 г. (петък, събота, неделя, понеделник) – Великден; 1 май 2018 г. (вторник) - Ден на труда; 6 май 2018 г. (неделя) - Ден на храбростта и българската армия (Гергьовден); 24 май 2018 г. (четвъртък) - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, са неприсъствени дни.

БСУ © 2009-2017